CHI BỘ

  • ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2010

    Ngày đăng: 28/09/2017

    Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Chi bộ trường THCS Tô Hoàng đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Kim Oanh - Bí thư Đảng ủy phường Cầu Dền. Đại hội đã tiến hành kiểm điểm công tác chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ trước, định ra những phương hướng cho … Đọc Thêm