Thời khóa biểu

 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

  Ngày đăng: 13/08/2018

  Trường THCS Tô Hoàng Năm Học 2018-2019 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 Áp dụng từ ngày 15-08-2018 KHỐI 9 - HỌC BUỔI CHIỀU Ngày Tiết 9A 9B 9C 9D 9G 9H 9E 9I Thứ 2 1 NHẬT ĐỊA - THOA VĂN - THANH TOÁN - LỘC TOÁN - NHÀN TD - HOÀI ANH Anh - NGỌC VĂN - HẰNG 2 NHẬT TD - HOÀI … Đọc Thêm

 • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm 2017

  Ngày đăng: 09/09/2017

  Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 6A 1 Chào cờ L.Nga         Toán Thoa          Địa Oanh          Anh H.Anh         TD Nguyệt        Sử 6A 2 Hiếu          Nhạc Nhung         Lý Mỹ            Văn H.Anh         TD L.Nga         Toán Oanh          … Đọc Thêm

 • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đã chỉnh sửa.

  Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đã chỉnh sửa.

  Ngày đăng: 20/08/2017

  Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 6A 1 Chào cờ B.Thủy        Toán Thoa          Địa Oanh          Anh Mỹ            Văn B.Thủy        CN 6A 2 Mỹ            Văn B.Thủy        Toán H.Anh         TD H.Anh         TD Mỹ            … Đọc Thêm

 • Thời khóa biểu chính khóa, áp dụng từ ngày 14/8/2017

  Ngày đăng: 12/08/2017

  Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 6A 1 Chào cờ Oanh          Anh Bình          CD. Mỹ            Văn B.Thủy        CN Mỹ            Văn 6A 2 H.Anh         TD H.Anh         TD Thoa          Địa Mỹ            Văn B.Thủy        Toán Oanh          … Đọc Thêm

 • THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA áp dụng từ ngày 14/8/2017

  Ngày đăng: 12/08/2017

  Đọc Thêm

 • TKB HỌC ÔN TẬP HÈ 2017

  Ngày đăng: 04/08/2017

  TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC HÈ 2017 K7 + K9 Thời gian thực hiện: Từ 01/8/2017 đển 10 /8/2017 Lớp 9A 9B 9C 9D 9E 9G 9H 9I 7A 7B 7C 7D 7E GVCN Hương Hiên Mỹ Lê Huyền Hoa Ng.Anh Ngô … Đọc Thêm