DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 23/05/2017

 

THÀNH TÍCH CỦA CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH

ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2016-2017

 I. CBGV NHÀ TRƯỜNG

 Giáo viên dạy giỏi cấp Quận: 05 giáo viên

TT

Họ tên giáo viên

Môn dự thi 

Kết quả
1. Nguyễn Văn Quy Mỹ Thuật Nhì
2. Trần Thị Hiếu Âm nhạc Nhì
3. Nguyễn Thị Bích Thủy Toán KK
4. Phạm Thị Lan Anh Tiếng Anh KK
5. Lương Thị Nga Công nghệ KK

Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố: 03 giáo viên

TT Họ tên giáo viên Môn dự thi Kết quả
1 Vương Thị Phương Linh Elearning Nhất
2 Trần Thị Hoa Dạy học tích hợp  Khuyến khích
3 Trương Diệu Mỹ Dạy học tích hợp Khuyến khích

II,HỌC SINH

Các bộ môn Văn hóa và các cuộc thi khác. Tổng số: 37 em. Trong đó:

                                                                              + Cấp QG: 6 giải Nhất

+ Cấp TP: Giải Nhất: 6 em; Giải Nhì: 04 em; Giải Ba: 02 em; Giải KK: 02;

                                                                              + Cấp quận: 40

TT Họ tên Lớp Môn Cấp Quận  Cấp TP Cấp QG
1 Nguyễn Quỳnh Anh 9C GDCD x
2 Hà Vũ Thiên An 9C Ngữ văn x KK
3 Phạm T Minh Hạnh 9D Ngữ văn x
4 Dương Lan Anh 9E Tiếng Nhật x Ba
5 Phạm Thạch Cầm 9D Tiếng Nhật x
6 Nguyễn Ngân Hà 9E Tiếng Nhật x
7 Nguyễn Hoàng 9C Tiếng Nhật x Nhì
8 Nguyễn Mạnh Hùng 9B Tiếng Nhật x
9 Nguyễn Hùng Long 9D Tiếng Nhật x Ba
10 Nguyễn Mai Phương 9E Tiếng Nhật x Ba
11 Phan Công Thành 9D Tiếng Nhật x
12 Phạm Lê Văn 9C Tiếng Nhật x
13 Lê Long Vũ 9D Tiếng Nhật x KK
14 Nguyễn Đức Trung 8H Tin học x KK
15 Hoàng Phúc Hưng 9E Liên môn x Nhất Nhất
16 Nguyễn Quang Nhân 9E Liên môn x Nhất Nhất
17 Đỗ Duy Anh 8E Liên môn x Nhất Nhất
18 Ngô Hoàng An 8E Liên môn x Nhất Nhất
19 Nguyễn Ngân Hà 9E Liên môn x Nhì Nhất
20 Hoàng Quốc Việt 9E Liên môn x Nhì Nhất
21 Nguyễn Khánh Duy 9E EYLSVN x Nhất
22 Lê Như Quỳnh Chi 9E EYLSVN x Nhất
23 Lê Ngọc Linh 9E EYLSVN x Nhì
24 Trần Duy Anh 9E EYLSVN x Nhì
25 Nguyễn Như Đạo 9C EYLSVN x Ba
26 Đặng Đức Trung 9C EYLSVN x Ba
27 Võ Khánh Đoan 6E T Anh IOE Ba
28 Hoàng Nhật Nguyên 6E T Anh IOE KK
29 Phan Công Thành 7C T Anh IOE KK
30 Lê Ngọc Anh 7C T Anh IOE KK
31 Trịnh Quang Nam 8I Giải Toán bằng T. Anh Nhì
32 Trần Quang Thắng 8E Giải Toán bằng T.Anh Nhì
33 Phạm Huy Hà Thái 9C Giải Toán qua Internet Ba
34 Triệu Hà An 9C Giải Toán qua Internet KK
35 Nguyễn Quảng Hải Linh 8I Toán HN mở rộng x KK
36 Trịnh Quang Nam 8I Toán HN mở rộng x KK
37 Nguyễn Như Đạo 9C Giải Toán MTCT x
38 Hoàng Thanh Thảo 8E Giải Toán bằng T.Anh Ba
39 Vũ Thúy My 8I Giải Toán bằng T.Anh Ba
40 Lê Lan Nhi 8I Giải Toán bằng T.Anh KK
  1. Các phong trào TDTT: Có 15 em đạt giải cấp Quận và TP

– Tổng số: 15 em. Trong đó:

+ Cấp quận: 10 em

+ Cấp TP: 5 em

STT HỌ TÊN LỚP MÔN THÀNH TÍCH
 1  Lê Trung Anh 9C Cầu Lông Huy chương vàng cấp Quận
2 Nguyễn Thu Ngân 9D Cầu Lông Huy chương vàng cấp Quận
3 Nguyễn Thùy Dương 7A Cầu Lông Huy chương vàng cấp Quận
4 Nguyễn Thu Hiền 7H Cầu Lông Huy chương đồng cấp Quận
5 Đào Tùng Kiên 9D Bóng Bàn Huy chương vàng cấp Quận
6 Đào Duy Anh 9E Bóng Bàn Huy chương vàng cấp Quận
7 Nguyễn Hùng Long 9D Bóng Bàn Huy chương bạc cấp Quận
8 Nguyễn Công Thành 9D Đá Cầu Huy chương vàng cấp Quận
9 Phùng Duy Anh 9A Teakwoondo Huy chương vàng cấp Quận
10 Ngô Công Anh 9D Teakwoondo Huy chương đồng cấp Quận
11 Lê Hoàng Chúc Anh 7G Khiêu vũ TT Huy chương vàng cấp TP
12 Phùng Duy Anh 9A Teakwoondo Huy chương vàng cấp TP
13 Lê Trung Anh 9C Cầu Lông Huy chương bạc cấp TP
14. Trần Thúy Hạnh 9C Vovinam Huy chương đồng cấp TP
15. Nguyễn T Hồng Hạnh 9C Vovinam Huy chương đồng cấp TP

Bài Viết Liên Quan