DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 – NĂM HỌC 2019-2020 ( Đợt 1- Học sinh đúng tuyến)

Ngày đăng: 20/07/2019
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 – NĂM HỌC 2019-2020

( Đợt 1- Học sinh đúng tuyến)
TT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Dân tộc Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng tuyển sinh Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại liên hệ
1 NGUYỄN HOÀNG AN Nam 3/6/2008 Kinh 26 ngõ 17 TQB – BK,Tổ dân phố số 2B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 26 ngõ 17 TQB – BK,Tổ dân phố số 2B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VIỆT HẢI TRẦN TỐ LIÊN 0986812326
2 VÕ HOÀNG AN Nam 15/1/2008 Kinh 72 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 72 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 VÕ VĂN TIẾN TRỊNH THỊ XUÂN THỦY 0387972772
3 BẠCH DƯƠNG THÁI AN Nam 26/11/2008 Kinh Phòng 507, Nhà 8C, Tổ dân phố số 14B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Phòng 507, Nhà 8C, Tổ dân phố số 14B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 BẠCH QUANG THÁI DƯƠNG HỒNG NHUNG 0904401248
4 PHÙNG NGỌC AN Nữ 5/6/2008 Kinh 8C-Tổ 1- Ngõ 19- Nguyễn Công Trứ-, Tổ dân phố số 13B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 32A- Ngõ 30- Tạ Quang Bửu, Tổ dân phố số 13B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 PHÙNG PHONG LÂM ĐINH NGỌC PHƯỢNG 0988350556
5 ĐẶNG VĂN AN Nam 30/10/2008 Kinh 4 ngách 7/18 Tô Hoàng,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 4 ngách 7/18 Tô Hoàng,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐẶNG VĂN TUẤN NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 0985043944
6 TRẦN HÀ AN Nữ 14/3/2008 Kinh 3b Nhà 38 Bách Khoa,Tổ dân phố số 12A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 3b Nhà 38 Bách Khoa,Tổ 24,phường Định Công,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 TRẦN SƠN HÀ ĐINH THỊ NGUYỆT MINH 0964067783
7 NGUYỄN HUY HOÀNG AN Nam 22/7/2008 Kinh Số 28 ngõ 219,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 8 ngách 71 ngõ gốc đề,Tổ 47,phường Hoàng Văn Thụ,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 NGUYỄN NGỌC ĐỨC DƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG 0912338828
8 NGUYỄN NGỌC AN Nam 14/5/2008 Kinh Ngách 33/6 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 10B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Ngách 15/1 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 2A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 NGUYỄN VIỆT HẢI LÊ THANH XUYẾN 0983284273
9 NGUYỄN TRANG ANH Nữ 13/2/2008 Kinh số 16 ngách 40/21 Tạ Quang  Bửu BK HBT HN, Tổ dân phố số 11B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội số 16 ngách 40/21 Tạ Quang  Bửu BK HBT HN, Tổ dân phố số 11B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN XUÂN DŨNG NGUYỄN THU NGA 0989145909
10 PHAN QUANG ANH Nam 25/2/2008 Kinh 30, ngõ Đỗ Thuận, Tổ dân phố số 1A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 30, ngõ Đỗ Thuận, Tổ dân phố số 1A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 PHAN ĐỨC HOÀNG PHẠM THÚY ANH 0988633939
11 NGUYỄN CHÍNH VIỆT ANH Nam 15/4/2008 Kinh 8 Bạch Mai, Tổ dân phố số 3, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8 Bạch Mai, Tổ dân phố số 3, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN CHÍNH QUYẾT NGÔ THỊ LAN ANH 0976810175
12 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 19/1/2008 Kinh phố Bạch Mai, Tổ dân phố số 3, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phố Bạch Mai, Tổ dân phố số 3, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN DUY KỶ LÊ THỊ THANH HUYỀN 0932244575
13 NGUYỄN MAI ANH Nữ 7/2/2008 Kinh 17 Đê Tô Hoàng, Tổ dân phố số 2A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 17 Đê Tô Hoàng, Tổ dân phố số 2A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN VĂN PHONG ĐỖ THỊ VIỆT HÀ 0825880608
14 NGUYỄN VIỆT ANH Nam 29/1/2008 Kinh Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MẠNH HÙNG NGUYỄN THỊ KIM OANH 0912314880
15 NGUYỄN MAI ANH Nữ 2/9/2008 Kinh 34 ngõ 132 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 34 ngõ 132 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN QUANG VIỆT LÊ THỊ NGOAN 0915153667
16 LÊ HẢI ANH Nam 15/2/2008 Kinh 54 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 54 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÊ HẢI NINH VŨ THỊ HOÀI 0976230952
17 MAI ĐỨC ANH Nam 9/4/2008 Kinh 20 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 20 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 MAI THANH HẰNG 0369167261
18 PHẠM CÁT TƯỜNG ANH Nữ 5/12/2008 Kinh 114 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 114 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM VĂN ANH LƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 0936046047
19 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 12/3/2008 Kinh P2Z4 Bách Khoa,Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P511A10 Đầm Trấu,Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VIẾT THÀNH NGUYỄN THỊ THỦY 0912971517
20 NGUYỄN HẢI ANH Nữ 13/12/2008 Kinh P6,Tổ dân phố số 12B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P6,Tổ dân phố số 12B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN THANH HẢI NGUYỄN THỊ THU NGA
21 TRƯƠNG ĐỨC PHAN ANH Nam 23/8/2008 Kinh Số 1C 21/40 Tạ Quang Bửu, Tổ dân phố số 11A, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1C 21/40 Tạ Quang Bửu, Tổ dân phố số 11A, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 TRƯƠNG ĐỨC DÂN NGUYỄN NGỌC QUỲNH 0988963866
22 NGÔ HOÀNG MINH ANH Nữ 3/6/2008 Kinh Số 2 ngõ 134 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 2 ngõ 134 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGÔ HOÀNG LỘC HOÀNG BÍCH NGỌC 0982691661
23 TRẦN MAI ANH Nữ 31/5/2008 Kinh số nhà 66a ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số nhà 66a ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN VĂN TOÀN VŨ THỊ NHUẦN 0915003578
24 NGUYỄN ĐẶNG CAO KỲ ANH Nam 20/6/2008 Kinh 63 Bạch Mai, Tổ dân phố số 1B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 63 Bạch Mai, Tổ dân phố số 1B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN THỊ HOA 0948769658
25 LÊ PHƯƠNG ANH Nữ 1/9/2008 Kinh Số nhà 38, phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÊ HẢI NAM PHẠM THU PHƯƠNG 0904337008
26 MAI TRẦN ANH Nam 7/5/2008 Kinh 11 ngõ 30 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 14B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 11 ngõ 30 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 14B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 MAI XUÂN TUẤN TRẦN THỊ THỦY 0789123888
27 NGUYỄN PHƯỢNG ANH Nữ 21/12/2008 Kinh số nhà 19/68 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số nhà 19/68 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN HỒNG THÁI PHẠM THỊ PHƯỢNG 0916152988
28 TRẦN THẾ ANH Nam 31/7/2008 Kinh 118A Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 118A lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN THẾ HÙNG NGUYỄN THỊ QUYÊN 0936090981
29 PHẠM THẾ ANH Nam 21/3/2008 Kinh 210 Bạch mai,Tổ dân phố số 4B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 210 Bạch mai,Tổ dân phố số 4B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM ĐỨC THỊNH CAO THỊ XUÂN 0963567727
30 NGUYỄN VŨ VIỆT ANH Nam 15/9/2008 Kinh Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 43B/27 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 4D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VŨ HUY BÙI THỊ THÊM 0342991981
31 NGUYỄN HÀ THU ANH Nữ 29/5/2008 Kinh Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN DƯ DƯƠNG NGUYỄN THỊ THUỲ LINH
32 BÙI PHƯƠNG ANH Nữ 14/12/2008 Kinh 47 ngõ Đình Đại- Bạch Mai,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 47 ngõ Đình Đại – Bạch Mai ,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 BÙI HỮU QUYẾT TIẾN TRẦN THỊ PHƯƠNG 0989583508
33 NGÔ DIỆU ANH Nữ 24/5/2008 Kinh Tổ dân phố số 6E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 23 ngách 44 ngõ đỗ thuận,Tổ dân phố số 6E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGÔ TIẾN DŨNG NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 0965517777
34 NGÔ THÙY ANH Nữ 15/9/2008 Kinh 12/7 Ngõ Tô Hoàng, Tổ dân phố số 6A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 12/7 Ngõ Tô Hoàng, Tổ dân phố số 6A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGÔ VĂN MỸ NGUYỄN CẨM THÚY 0912023849
35 LƯU VY ANH Nữ 10/4/2008 Kinh 12 tổ 9 bách khoa, Tổ dân phố số 1B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 70 ngõ chùa Hưng ký minh khai, Tổ dân phố số 5E, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT2 LƯU TIẾN ĐẠT NGUYỄN BÍCH THỦY 0772200062
36 ĐẶNG CHÂU ANH Nữ 20/3/2008 Kinh Tổ 2, P. Bách Khoa, Tổ dân phố số 2A, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổ 2, P. Bách Khoa, Tổ 36, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội DT2 ĐẶNG THANH HOÀI NGUYỄN THỊ KIM QUY 0978349670
37 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 20/1/2008 Kinh Tran Dai Nghia,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 134 Truong Dinh – Hà Nội,Tổ dân phố số 8A,phường Trương Định,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 NGUYỄN THANH HẢI ĐINH THỊ NGỌC MINH 0906191910
38 NGUYỄN VIỆT ANH Nam 3/4/2008 Kinh 213 Bạch Mai, Tổ dân phố số 3, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 14 Ngõ 76 Hồng Mai, Tổ dân phố số 6e, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT2 NGUYỄN QUỐC ĐẠT NGUYỄN THỊ TÂM 0363670077
39 PHẠM QUỲNH ANH Nữ 5/7/2008 Kinh Số 8 ngách 7 Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 1A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P 904 CT5 DDN1 Định Công- Hoàng Mai,Tổ 24,phường Định Công,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 PHẠM THANH MAI LÊ DIỆU THÚY
40 LÊ HÀ THU ANH Nữ 11/1/2008 Kinh Phòng 7, Nhà Z7,Tổ dân phố số 1A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Ô 56 Lô 7 Đền Lừ 2,Tổ 44,phường Hoàng Văn Thụ,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 LÊ CÔNG MINH ĐINH THỊ LỢI 0913566440
41 NGUYỄN DƯƠNG TÙNG ANH Nam 21/8/2008 Kinh P7, X7, Tập thể đại học xây dựng,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P7, X7, Tập thể đại học xây dựng,Tổ 52,phường Hoàng Liệt,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 NGUYỄN VĂN TUẤN DƯƠNG TRÚC QUỲNH 0979963369
42 BÙI PHAN LAN ANH Nữ 17/11/2008 Kinh P2506 CT10C Khu Đô Thị Đại Thanh,Tổ dân phố Cầu Bươu,xã Tả Thanh Oai,huyện Thanh Trì,Hà Nội 153 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 BÙI ĐĂNG CHÍN PHAN THỊ NGÂN
43 VƯƠNG NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 20/2/2008 Tày 76 ngõ 219 Đê Tô Hoàng,Tân Quang,Bắc Quang,Hà Giang 76 ngõ 219 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 VƯƠNG HOÀI ANH 0987779226
44 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 26/10/2008 Kinh số 199 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 1D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 199 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 1D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN ĐOÀN LINH BÙI THỊ ĐẮC 0936882868
45 DƯƠNG TIỂU BĂNG Nữ 25/12/2008 Kinh số 9 ngõ 38 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 9 ngõ 38 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 DƯƠNG QUỐC THẮNG NGUYỄN LAN HƯƠNG 0915246757
46 LƯƠNG GIA BẢO Nam 11/6/2008 Kinh Số 9 Hẻm 68/4 ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 9 Hẻm 68/4 ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 LƯƠNG NGỌC KHÔI HOÀNG THU HUYỀN 0948002882
47 LA GIA BẢO Nam 26/11/2008 Kinh 18A Bạch Mai phường Cầu Dền,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 12 Dương Văn Bé,Tổ dân phố số 16 C,phường Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 LA DUY TÂN NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRANG 0817661188
48 NGUYỄN QUANG BẢO Nam 8/8/2008 Kinh số 10,Tổ dân phố số 14,phường Thạch Bàn,quận Long Biên,Hà Nội Số 27 Ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 NGUYỄN QUANG ĐẠI NGUYỄN THỊ THANH TÂM 0982776550
49 NGUYỄN NGỌC BÌNH Nam 14/5/2008 Kinh Ngách 33/6 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 10B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Ngách 15/1 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 2A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 NGUYỄN VIỆT HẢI LÊ THANH XUYẾN 0983519599
50 DOÃN NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 1/9/2008 Kinh số 237 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội B1 tập thể Trại Găng,Tổ dân phố số 7C,phường Thanh Nhàn,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 NGUYỄN THANH HUYỀN DOÃN QUANG THIỀU 0339716752
51 NGUYỄN MINH CHÂU Nữ 20/1/2008 Kinh P11Z8 BK,Tổ dân phố số 2A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 11 ngõ 122/34/22 Vĩnh Tuy – HBT,Tổ dân phố số 22 B,phường Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 NGUYỄN TUẤN HÀ NGUYỄN THỊ KIM HOA 0962205763
52 ĐẶNG QUỲNH CHI Nữ 9/9/2008 Kinh 12B Nhà39 Khu Tập Thể Bách Khoa- HBT -HN, Tổ dân phố số 12B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 14B Nhà 39 Khu Tập Thể Bách Khoa – HBT -HN, Tổ dân phố số 12B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG PHẠM THỊ THANH NHÀN 0978146840
53 NGUYỄN DIỆU CHI Nữ 30/9/2008 Kinh Số 9 Ngách 201/21 Đê Tô Hoàng, Tổ dân phố số6G, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 9 Ngách 201/21 Đê Tô Hoàng Cầu Dền Hai Bà Trưng Hà Nội, Tổ dân phố số6G, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN XUÂN TUẤN PHẠM THỊ CÚC 0973677725
54 TRẦN NGỌC LINH CHI Nữ 7/11/2008 Kinh 132 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 132 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN THẾ DŨNG BÙI THỊ NGOAN 0935365555
55 TRẦN HÀ PHƯƠNG CHI Nữ 27/6/2008 Kinh Nhà 9 Ngõ 134 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 11A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Nhà 9 Ngõ 134 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 11A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN HẢI HÀ TRẦN THỊ MINH HUỆ 0982244547
56 PHÙNG THỊ NGỌC CHI Nữ 11/8/2008 Kinh P4 XB1, Tổ dân phố số 13A, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội số 2 Ngõ 203/36/56, Tổ dân phố số 3C, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT2 PHÙNG TUẤN AN NGUYỄN THỊ LƯ 0904100639
57 KIM VĂN CHIẾN Nam 21/1/2008 Kinh Tổ dân phố số 5E, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 9 Ngách 85 Ngõ Chùa Liên Phái, Tổ dân phố số 5E, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 KIM VĂN KIẾN LÊ THỊ HƯƠNG 0364105558
58 NGUYỄN TUẤN ĐĂNG Nam 7/10/2008 Kinh SỐ 7, ngõ 166 đê tô hoàng,Tổ dân phố số 8A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 7, ngõ 166 đê tô hoàng,Tổ dân phố số 8A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄNTUẤN ANH BÙI THỊ THU HIỀN 0979293889
59 ĐINH QUỐC ĐẠT Nam 3/11/2008 Kinh 116 Bạch Mai,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 13 ngách 169/161 Hoàng Văn Thụ,Tổ 28,phường Hoàng Văn Thụ,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 ĐINH QUỐC HÒA ĐẬU THỊ THANH CHÀ 0373653693
60 TRẦN NGỌC DIỆP Nữ 1/6/2008 Kinh 219 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 213 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MINH HOÀNG CHU THỊ TƯỜNG VINH 0971652733
61 ĐỖ HỒNG BÁCH DIỆP Nữ 12/7/2008 Kinh 84 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 38 phố Nguyễn Đức Cảnh,Tổ 51,phường Tương Mai,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 ĐỖ HỒNG SƠN NGUYỄN THU TRANG 0934591987
62 LÊ ANH ĐỨC Nam 22/9/2008 Kinh số 56a ngõ Đỗ Thuận,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 108/219 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÊ VĂN ĐƯỜNG LÊ THÚY HẰNG 0339464797
63 ĐỖ ĐÌNH DŨNG Nam 21/1/2008 Kinh Số Nhà 12/36 Ngõ Chùa Liên Phái, Tổ dân phố số 6B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số Nhà 12/36 Ngõ Chùa Liên Phái, Tổ dân phố số 6B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN THỊ NHUNG 0946649084
64 HOÀNG VĂN DŨNG Nam 1/2/2008 Kinh Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 HOÀNG VĂN VÕ VŨ THỊ YẾN 0353409396
65 HOÀNG ĐỨC DŨNG Nam 17/1/2008 Kinh Tổ dân phố số 7A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 7A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 HOÀNG ĐỨC LONG NGUYỄN THỊ NGỌC NGÀ
66 LÊ MINH DŨNG Nam 9/8/2008 Kinh Tổ dân phố số 14A, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổ 3, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội DT2 LÊ QUANG NHẬT TRẦN THỊ HÀ 0988723173
67 LÊ HỮU TIẾN DŨNG Nam 2/7/2008 Kinh Trung Lập, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 64/44 Đỗ Thuận, Tổ dân phố số 6E, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT3 LÊ HỮU THÁI NGUYỄN THỊ THƠM 0934478788
68 TRẦN QUANG DƯƠNG Nam 25/12/2008 Kinh Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN QUANG MINH NGUYỄN THANH HƯƠNG 0977976446
69 ĐOÀN THÙY DƯƠNG Nữ 29/8/2008 Kinh 6 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 2C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 6 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 2C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐOÀN THẠNH CƯƠNG NGUYỄN THANH VÂN 0946565189
70 VŨ LÊ DUY Nam 25/1/2008 Kinh 51 Ngách 55 Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 51 Ngách 55 Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 VŨ MINH NGỌC LÊ NGỌC THU 0942393988
71 NGÔ NGỌC DUY Nam 16/7/2008 Kinh P303 Z10 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 1A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P303 Z10 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 1A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGÔ ANH NGỌC PHẠM THU THỦY 0905551981
72 AN ĐỨC DUY Nam 6/4/2008 Kinh 51/55 Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 51/55 Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 AN VIỆT TIẾN NGUYỄN THỊ TÂM 0903220038
73 NGUYỄN XUÂN DUY Nam 15/6/2008 Kinh 110 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 110 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN XUÂN TOÀN LÊ THỊ HUỆ 0915552543
74 LÊ HOÀNG DUY Nam 15/2/2008 Kinh P6F6,Tổ dân phố số 12B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P.105 A9,Tổ dân phố số 9A,phường Đồng Tâm,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 LÊ THANH BÌNH HOÀNG THỊ THU HÀ 0912312177
75 NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 5/6/2008 Kinh 21 ngõ 19 Trần Đại Nghĩa- BK,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 21 ngõ 19 Trần Đại Nghĩa,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN HUY PHÚC VŨ THỊ PHƯƠNG 0943068883
76 NGUYỄN NGỌC LINH GIANG Nữ 18/9/2008 Kinh Số 1A Dãy 59 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Tổ dân phố số 11A, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 80 ngách 279/49 Đường Hoàng Mai, HN, Tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội DT2 NGUYỄN QUỐC SƠN ĐINH THỊ MINH PHƯƠNG 0912966923
77 TRẦN HOÀNG HẢI Nam 20/9/2008 Kinh Số 6 Ngõ Chùa Liên Phái, Tổ dân phố số 2D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 6 Ngõ Chùa Liên Phái, Tổ dân phố số 2D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 TRẦN HOÀNG SƠN ĐINH THỊ CHIẾN 0348065468
78 PHẠM ĐỨC HẢI Nam 11/3/2008 Kinh 40B/85 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 10 Ngách 85 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM VĂN SINH TRẦN THỊ HOA 01634733772
79 TỐNG BẢO HÂN Nữ 27/2/2008 Kinh số 40 chùa Liên,Tổ dân phố số 5G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 40 chùa Liên,Tổ dân phố số 5G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TỐNG XUÂN LINH PHẠM THỊ HUYỀN 0856861881
80 LÊ MINH HẰNG Nữ 31/1/2008 Kinh Thanh Xuyên, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 46 Ngách 55 Ngõ Chùa Liên Phái, Tổ dân phố số 5D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT3 LÊ QUỐC QUỲNH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0342956944
81 NGUYỄN HOÀNG HIỆP Nam 5/4/2008 Kinh P11 dãy 24 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 10A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P11 dãy 24 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 10A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN BÌNH TRỌNG TRẦN THÚY QUỲNH 0986845233
82 PHAN MINH HIẾU Nam 23/1/2008 Kinh số 12/55/27 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 4E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 12/55/27 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 4E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHAN MINH TRƯỜNG HÀ THỊ MINH HƯƠNG 0941577264
83 PHAN TRUNG HIẾU Nam 2/10/2008 Kinh Phòng 4 Dãy 60 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Tổ dân phố số 10B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Phòng 4 Dãy 60 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Tổ dân phố số 10B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 PHAN TRUNG GIANG NGUYỄN THỊ NHÂM 0342039850
84 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 10/10/2008 Kinh 16 ngõ Chùa Liên,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 16 ngõ Chùa Liên,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN XUÂN TRUNG LÃ THÚY KIỀU 0936368450
85 LÊ TRUNG HIẾU Nam 27/5/2008 Kinh Thanh Xuyên,xã Hoàng Long,huyện Phú Xuyên,Hà Nội 67 Đỗ Thuận,Tổ dân phố số 6E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 LÊ TRUNG HOÀN NGHIÊM THỊ THÙY
86 ĐỖ HUY HOÀNG Nam 5/6/2008 Kinh số 6 ngách 7 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 4B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 6 ngách 7 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 4B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐỖ VĂN MƯỜI NGUYỄN THU HÀ 0826435380
87 LÊ MINH HÙNG Nam 28/3/2008 Kinh 15/219 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 5A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội ngách 33/254 Minh Khai,Tổ 2,phường Mai Động,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 LÊ MINH ĐÔ LÊ THỊ TÂM 0983042384
88 NGUYỄN TẤN HƯNG Nam 23/11/2008 Kinh số 8, ngõ 94, phố Đại la,Tổ dân phố số 5E,phường Trương Định,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 10, ngách 35, ngõ tô Hoàng, phố bạch mai,Tổ dân phố số 6D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 NGUYỄN TẤN CƯỜNG HOÀNG THỊ THÚY QUỲNH 0983218182
89 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Nữ 14/9/2008 Kinh số nhà 20 ngõ 166,Tổ dân phố số 8A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số nhà 20 ngõ 166,Tổ dân phố số 8A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MẠNH PHONG NGUYỄN THỊ HẰNG 0964917783
90 NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 28/9/2008 Kinh số 5 ngõ Đỗ Thuận,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 5 ngõ Đỗ Thuận,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN TÙNG LÂM NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 0973889119
91 ĐINH GIA HUY Nam 28/1/2008 Kinh Số 43 ngõ Ao Dài,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 43 Ngõ Ao Dài,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐINH CÔNG DŨNG ĐOÀN BÍCH HẰNG 0931467789
92 VŨ TUẤN HUY Nam 18/2/2008 Kinh Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 VŨ HỮU DŨNG NGUYỄN THỊ THÀNH 0976689427
93 LÊ THANH HUYỀN Nữ 1/5/2008 Kinh 7 ngõ 105 Bạch Mai,Tổ dân phố số 7A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 7 ngõ 105 Bạch Mai,Tổ dân phố số 7A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÊ TUẤN CƯỜNG ĐỖ THỊ HUẾ 0988213681
94 LƯƠNG KHÁNH HUYỀN Nữ 12/7/2008 Kinh 10 ngõ 30 TQB – BK,Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 10 ngõ 30 TQB – BK,Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LƯƠNG HÀ TƯ HÀ THỊ HẰNG 0966884658
95 NGUYỄN BẢO KHANG Nam 5/10/2008 Kinh P2B6a ngõ 30 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 13B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P2B6a ngõ 30 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 13B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VĂN MINH CAO THỊ THÚY HẠNH 0941894768
96 LÊ DƯƠNG KHANG Nam 2/2/2008 Kinh Thanh Xuyên,xã Hoàng Long,huyện Phú Xuyên,Hà Nội Tổ dân phố số 5A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 LÊ VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ THU HẰNG 0336511874
97 NGUYỄN THỊ VI KHANH Nữ 21/11/2008 Kinh 83 Bạch Mai, Tổ dân phố số 1C, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 6 Ngách 47 Ngõ Hòa Bình 4, Tổ dân phố số 5C, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT2 NGUYỄN HOÀNG GIANG TRƯƠNG NGỌC YẾN 0989535358
98 LÝ ĐỨC KHÁNH Nam 20/2/2008 Kinh Tổ dân phố số 8B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 8B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÝ ĐỨC NGỌC BÙI THỊ HƯỜNG 0985609723
99 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Nữ 16/1/2008 Kinh số 19 ngõ 67 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 19 ngõ 67 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN BÁ ĐẠT ĐỒNG THỊ LAN 0948818468
100 NGUYỄN VÂN KHÁNH Nữ 17/1/2008 Kinh 111 Bạch Mai, Tổ dân phố số 1C, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 111 Bạch Mai, Tổ dân phố số 1C, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN HUY THẮNG NGUYỄN THANH THỦY 0949596368
101 LÊ TRUNG KIÊN Nam 19/7/2008 Kinh Tổ dân phố số 6A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổ dân phố 5D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 LÊ HOÀI NAM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0974459755
102 HOÀNG MẠNH KIÊN Nam 30/7/2008 Kinh 68/26 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 68/26 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 HOÀNG MẠNH CHIẾN TẠ THỊ NHÂM 0985656319
103 TRỊNH ĐỖ TRUNG KIÊN Nam 22/12/2008 Kinh 55 ngõ chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 4E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 55 Ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 4E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRỊNH NGỌC THANH ĐỖ THỊ HUẾ 0847080222
104 BÙI ANH KIỆT Nam 11/9/2008 Kinh P1 – X3 – BK,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P1 – X3 – BK,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 BÙI TUẤN LƯU PHẠM THỊ QUYỀN 0987660980
105 NGUYỄN HOÀNG XUÂN LAI Nữ 7/3/2008 Kinh 22 ngách 6 ngõ 33 LTN – BK,Tổ dân phố số 10A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 22 ngách 6 ngõ 33 LTN – BK,Tổ dân phố số 10A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN DUY HOÀNG HOÀNG THỊ LƯƠNG 0395328428
106 CHIÊU BẢO LÂM Nam 28/10/2008 Nùng 1204 Nhà 8C Đại cồ Việt,Tổ dân phố số 14B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 1204 nhà 8C Đại Cồ Việt,Tổ dân phố số 14B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 CHIÊU CÁT ANH HOÀNG THỊ NGUYỆT NGA 0943068356
107 NGUYỄN BẢO LÂM Nam 29/9/2008 Kinh Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 18 Ngõ 34 Phương Mai,Tổ dân phố số 15,phường Phương Mai,quận Đống Đa,Hà Nội DT2 NGUYỄN TRUNG LÊ ĐỖ THANH HUYỀN 0378549928
108 TRỊNH HOÀNG LIÊN Nam 12/2/2008 Kinh Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRỊNH MINH HÙNG PHAN THỊ LỤA 0866927195
109 NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN Nữ 16/12/2008 Kinh 52/30 Tạ Quang Bửu, Hiệp Hoà, Kinh Môn, Hải Dương 52/30 Tạ Quang Bửu, Tổ dân phố số 13A, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT3 NGUYỄN ĐỨC HIỆP NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0372751429
110 PHẠM HUYỀN LINH Nữ 12/1/2008 Kinh Tổ dân phố số 6D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 6D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM NGỌC MINH ĐÔNG BÙI HUYỀN MY 0966292552
111 ĐẶNG KHÁNH LINH Nữ 6/6/2008 Kinh 14/85 ngõ chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 5E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 5E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐẶNG HỒNG PHÚC TRẦN THỊ THÚY 0372776657
112 NGUYỄN QUÂN LINH Nữ 15/11/2008 Kinh 67B Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (số 23 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu),Tổ dân phố số 11A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 67B Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (số 23 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu),Tổ dân phố số 11A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN DUY SỰ HOÀNG THỊ THU HÀ 0917043827
113 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 17/6/2008 Mường Số Nhà 33/219 Đê Tô Hoàng, Tổ dân phố số 5A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số Nhà 33/219 Đê Tô Hoàng, Tổ dân phố số 5A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN ANH TUẤN QUÁCH THỊ DIỆP 0969801085
114 TRẦN HOÀNG DIỆU LINH Nữ 19/7/2008 Kinh số 6 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 6 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN HOÀNG TÙNG NGUYỄN THỊ THUYẾT 0947359111
115 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 16/3/2008 Kinh 9 ngách 35 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 6B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 9 ngách 35 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 6D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MẠNH ĐỨC PHẠM THỊ BÌNH 0983214771
116 TẠ PHƯƠNG LINH Nữ 29/6/2008 Kinh Số 8 Ngách 51 Ngõ Tô Hoàng, Tổ dân phố số 6D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 8 Ngách 51 Ngõ Tô Hoàng, Tổ dân phố số 6D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 TẠ QUANG HUY TRẦN THỊ BÍCH DIỆP 0376551979
117 NGUYỄN NHÃ LINH Nữ 4/11/2008 Kinh 42/27 ngõ Chùa Liên,Tổ dân phố số 4D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 42/27 ngõ Chùa Liên,Tổ dân phố số 4D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN HOÀNG ANH NGÔ THỊ HOÀ 0966399464
118 ĐOÀN GIA LINH Nữ 2/11/2008 Kinh 47 ngõ Đỗ Thuận,Tổ dân phố số 6D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 47 ngõ Đỗ Thuận,Tổ dân phố số 6D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐOÀN ĐỨC MẠNH NGUYỄN HỒNG NHUNG 0912363898
119 TRƯƠNG NGỌC LINH Nữ 7/11/2008 Kinh ngõ 30 – Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội ngõ 30 – Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH VŨ THỊ THANH BÌNH 0981086768
120 PHẠM HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 7/4/2008 Kinh 4 Đỗ Thuận,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 4 Đỗ Thuận,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM THÀNH CÔNG HOÀNG THỊ THƠM 0966699806
121 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 29/8/2008 Kinh 21 ngõ 19 Trần Đại Nghĩa – BK,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P2 – B1 tt Địa chất – Từ Liêm,Tổ dân phố số 11,phường Trung Văn,quận Nam Từ Liêm,Hà Nội DT2 LÊ QUANG BÌNH NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 0902813646
122 ĐAN GIA LINH Nữ 16/12/2008 Kinh Tổ dân phố số 1A,phường Quỳnh Mai,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 1D ngõ 166 đường đê tô hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 ĐAN QUYẾT THẮNG NGUYỄN THU THỦY 0866785184
123 TÔ QUANG LONG Nam 28/10/2008 Kinh 10 Đường Đê Tô Hoàng, Tổ dân phố số 8A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 10 Đường Đê Tô Hoàng, Tổ dân phố số 8A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 TÔ MẠNH CƯƠNG CAO THỊ THUỲ DUNG 0916910426
124 NGUYỄN MINH LONG Nam 25/6/2008 Kinh 33 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 33 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN XUÂN THỦY NGUYỄN THỊ NGA 0946794100
125 NGUYỄN HẢI LONG Nam 14/10/2008 Kinh Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN XUÂN HẢI DƯƠNG THỊ TUYẾT MINH 0914116098
126 NGUYỄN HẢI LONG Nam 19/11/2008 Kinh Số 18 ngõ 27 Đại Cồ Việt,Tổ dân phố số 8A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 18 ngõ 27 Đại Cồ Việt,Tổ dân phố số 8A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN HẢI THẮNG LÊ THỊ HUẾ 0983111259
127 PHẠM KHẮC HOÀNG LONG Nam 16/9/2008 Kinh Số 61, Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,Tổ dân phố số 11A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 61, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,Tổ dân phố số 11A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM KHẮC HOÀNG HOÀNG QUỲNH PHƯƠNG 0906893186
128 HOÀNG VIỆT LONG Nam 8/7/2008 Kinh 68 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 68 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 HOÀNG TRUNG DŨNG TRẦN THỊ TUYẾT LAN 0836386868
129 PHẠM GIA LONG Nam 24/11/2008 Kinh Tổ dân phố số 1D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 12 ngách 219/11 đường đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 5A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM HÙNG CƯỜNG HÀ THỊ HẠNH 0986268984
130 LÊ TUẤN LONG Nam 8/11/2008 Kinh số 5 hẻm 7/22 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 36 ngách 152 ngõ Xã Đàn 2,Tổ dân phố số 49,phường Nam Đồng,quận Đống Đa,Hà Nội DT2 LÊ MINH TÚ TRƯƠNG THỊ LAM 0987247889
131 TRẦN HIỀN LƯƠNG Nữ 8/10/2008 Kinh Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN TRUNG HẢI PHẠM THỊ HOA 0352408568
132 KIỀU KHÁNH LY Nữ 22/5/2008 Kinh 125 đường đê tô hoàng,Tổ dân phố số 7D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 125 đường đê tô hoàng,Tổ dân phố số 7D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 KIỀU VĂN HIỂN TRẦN THU HẰNG 0972332281
133 NGUYỄN DIỆU LY Nữ 26/5/2008 Kinh 33 ngách 219 Đê Tô Hoàng,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 18 ngách 85 ngõ chùa Liên Phái 3,Tổ dân phố số 6B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐÀO HUYỀN TRANG
134 NGUYỄN CẨM LY Nữ 17/9/2008 Kinh 76đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 22 phố Yên Bái II,Tổ dân phố số 5B,phường Phố Huế,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 NGUYỄN THÙY NHUNG 0354598355
135 NGUYỄN VŨ MẠNH Nam 24/2/2008 Kinh Số 13 Ngách 30/46/6 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 13B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 13 Ngách 30/46/6 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 13B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN NGỌC HÀ VŨ THÚY HÀ 0904114660
136 NGUYỄN GIA MINH Nam 27/9/2008 Kinh Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN HOÀI PHONG PHẠM THỊ KIM OANH 0964107240
137 TÀO NGỌC QUANG MINH Nam 21/7/2008 Kinh Số 08 Ngõ 36/10 Lê Thanh Nghị, Tổ dân phố số 4C, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 10 Ngõ 36/10 Lê Thanh Nghị, Tổ dân phố số 4C, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 TÀO NGỌC TUẤN NGÔ THANH HUYỀN 0969599668
138 NGUYỄN NHƯ MINH Nam 24/3/2008 Kinh số 35 ngách 201/21 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 35 ngách 201/21 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN NHƯ HỮU VŨ THỊ VINH 0943398794
139 NGUYỄN HỮU ĐỨC MINH Nam 4/8/2008 Kinh B4 ngõ 15 TQB – BK,Tổ dân phố số 2A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội B4 ngõ 15 TQB – BK,Tổ dân phố số 2A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN HỮU SƠN ĐỖ THÁI HÀ 0904651729
140 NGUYỄN QUANG MINH Nam 21/7/2008 Kinh số nhà 7, dãy 64,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VIỆT HƯNG BÙI THÙY HƯƠNG 0909010109
141 BÙI HÀ MY Nữ 28/12/2008 Kinh 22 Ngách 41 Ngõ Tô Hoàng, Tổ dân phố số 6D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 22 Ngách 41 Ngõ Tô Hoàng, Tổ dân phố số 6D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 BÙI TUẤN ANH BÙI THỊ HOAN 0345650850
142 TRẦN TRÀ MY Nữ 5/10/2008 Kinh Tổ dân phố số 2C,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 15b Tổ 24 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoa,Tổ 24,phường Lĩnh Nam,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 TRẦN DUY PHONG NGỌ THỊ PHƯỢNG 0912965979
143 ĐẶNG PHƯƠNG NAM Nam 22/11/2008 Kinh Số 48 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 48 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐẶNG MINH PHƯƠNG NGUYỄN LÊ HOA 0988906184
144 NGUYỄN NGỌC BẢO NAM Nam 2/12/2008 Kinh Tổ dân phố số 1A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 1A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN THANH TUẤN NGUYỄN THỊ THU HIỀN 0932322269
145 NGÔ NHƯ BẢO NAM Nam 31/7/2008 Kinh Số 32 Lê Thanh Nghị, Tổ dân phố số 4B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 32 Lê Thanh Nghị, Tổ dân phố số 4B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGÔ NHƯ CƯỜNG NGHIÊM THỊ THU HƯƠNG 0972318159
146 CHU HẢI NAM Nam 8/12/2008 Kinh 10 ngõ 166 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ 10,phường Vĩnh Hưng,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 CHU VĂN HAI QUAN KIM THÚY 0913402582
147 PHẠM HÀ TUYẾT NGA Nữ 10/10/2008 Kinh Số 4 ngõ 14 Tô Hoàng,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 4 ngõ 14 Tô Hoàng,Tổ dân phố số6G,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM ĐÌNH ANH PHẠM THỊ TƯƠI 0989903784
148 ĐỖ PHÙNG PHƯƠNG NGÂN Nữ 15/4/2008 Kinh 139 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 139 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐỖ MẠNH HÙNG PHÙNG THỊ BÍCH ĐẠO 0984708509
149 NGUYỄN HIỀN NGÂN Nữ 7/1/2008 Kinh Số 6 ngõ 166 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 6 ngõ 166 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN QUỐC HÙNG NGUYỄN THỊ TÚ TRANG 0946673999
150 VŨ HIỀN NGÂN Nữ 11/6/2008 Kinh số 24 ngách 68 ngõ Chùa Liên,Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 24 ngách 68 ngõ Chùa Liên,Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 VŨ MẠNH TUẤN VÕ THỊ NHUNG 0855977059
151 MAI HOÀNG NGÂN Nữ 2/11/2008 Kinh 27 ngách 219/11 ngõ Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 5A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 27 Ngách 219/11 ngõ Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 5A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 MAI ĐỨC LONG NGUYỄN THỊ HOÀI THU 0936021108
152 TRIỆU KHÁNH NGỌC Nữ 24/10/2008 Kinh Tổ dân phố số 10A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 5d,phường Bạch Mai,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 TRIỆU TIẾN HƯNG NGUYỄN THỊ GIANG LOAN 0986380516
153 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 20/5/2008 Kinh Tổ dân phố số 1B,phường Đồng Tâm,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 8C Đại Cồ Việt,Tổ dân phố số 14B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 NGUYỄN TUẤN MINH NGUYỄN THỊ THANH 0943601268
154 TRẦN LINH NHI Nữ 16/9/2008 Kinh 162 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 162 Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 8D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRẦN HUY HOÀNG NGUYỄN THU PHƯƠNG 0904882470
155 PHẠM YẾN NHI Nữ 5/2/2008 Kinh 10 hẻm 68/4 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 10 hẻm 68/4 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 6C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM DUY LONG ĐỖ THỊ THU HÀ 0937986007
156 NGUYỄN NGỌC LINH NHI Nữ 27/11/2008 Kinh 94 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 2B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 16 ngách 148 phố Tôn Đức Thắng,Tổ dân phố số 11,phường Hàng Bột,quận Đống Đa,Hà Nội DT2 NGUYỄN NGỌC DŨNG PHẠM THỊ HIẾU 0916361982
157 QUÁCH YẾN NHI Nữ 16/12/2008 Kinh 185 Bạch Mai,Tổ dân phố số 1D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 2 ngách 33 ngõ Quỳnh,Tổ dân phố số 5B,phường Thanh Nhàn,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 QUÁCH KỲ LÂN PHẠM THỊ HẢI YẾN 0963170382
158 NGUYỄN XUÂN PHONG Nam 6/11/2008 Kinh H7 C3 TT Đại học Xây Dựng, Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Tổ dân phố số 1B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội H7 C3 TT Đại học Xây Dựng, Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Tổ dân phố số 1B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN TRỌNG HIẾU NGUYỄN THỊ THU THỦY 0971417299
159 NGUYỄN BẢO PHÚC Nam 14/1/2008 Kinh Tổ dân phố số 1B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 1B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MINH HÙNG TRẦN THỊ HƯƠNG 0988388336
160 PHẠM BẢO PHÚC Nam 5/9/2008 Kinh Tổ dân phố số 1A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 1A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM HỮU HIẾU ĐẶNG THỊ SÂM 0823579019
161 LÊ ĐỨC PHÚC Nam 8/3/2008 Kinh 74 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 74 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÊ ĐỨC LỢI TRẦN THỊ QUYÊN 0989997002
162 LÊ MINH QUÂN Nam 28/10/2008 Kinh Tổ dân phố số 4D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 4D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÊ THANH TUẤN LÊ THỊ MAI NHƯ 0966497018
163 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 25/3/2008 Kinh Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MINH TÀI LÊ QUỲNH HOA 0983748283
164 NGUYỄNTRẦN MINH QUÂN Nam 30/6/2008 Kinh Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 14/30 Tạ Quang Bửu,Tổ dân phố số 14A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VIỆT THẮNG PHAN THỊ TUYẾT MINH 0912242298
165 ĐINH ĐỨC QUANG Nam 16/12/2008 Kinh Số 1/27, Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 1/27, Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐINH TIẾN ĐẠT NGUYỄN HỒNG THU 0936364026
166 ĐỒNG THỊ ĐỖ QUYÊN Nữ 25/11/2007 Kinh Số 30 Ngoc 36 Lê Thanh Nghị, Tổ dân phố số 4C, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 30 Ngo 36 Lê Thanh Nghị, Tổ dân phố số 4C, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 ĐỒNG SỸ THẮNG TẠ TUYẾT TRÂM 0904128550
167 NGUYỄN TRỌNG MINH SÂM Nam 20/3/2008 Kinh 34 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 34 Bạch Mai,Tổ dân phố số 2A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN TRỌNG TUẤN NGUYỄN THỊNH HƯƠNG 0982181975
168 NGÔ THÁI SƠN Nam 1/11/2008 Kinh 38 Lê Thanh Nghị – BK,Tổ dân phố số 2C,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 38 Lê Thanh Nghị – BK,Tổ dân phố số 2C,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGÔ QUỐC HUY NGUYỄN THỊ MINH HẢI 0912217235
169 ĐẶNG VĂN THÁI Nam 7/9/2008 Kinh 51 Bạch Mai,Tổ dân phố số 1B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 51 Bạch Mai,Tổ dân phố số 1B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐẶNG VĂN DŨNG CHU THỊ THUẦN 0988409577
170 NGUYỄN KHANG THÁI Nam 23/7/2008 Kinh 79 Bạch Mai,Tổ dân phố số 1B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 54 ngõ 295 Bạch Mai,Tổ dân phố số 9d,phường Bạch Mai,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT2 NGUYỄN XUÂN HẢI PHÙNG THỊ TÚ OANH 0988092456
171 NGUYỄN VIẾT THÀNH Nam 15/12/2008 Kinh 17 ngõ 3 chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 17 ngõ 3 chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VIẾT THẮNG ĐẶNG THANH NGUYỆT 0911630201
172 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ 10/10/2008 Kinh 31 Bạch Mai,Tổ dân phố số 1A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 31 Bạch Mai,Tổ dân phố số 1A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MINH XUÂN VŨ THỊ THU HÀ 0963128101
173 ĐÀO PHƯƠNG THẢO Nữ 26/8/2008 Kinh số 40b ngõ 220 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 4A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 40b ngõ 220 phố Bạch Mai,Tổ dân phố số 4A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐÀO DUY HÙNG HOÀNG HẢI YẾN 0909667283
174 ĐẶNG GIA THỊNH Nam 15/4/2008 Kinh Tổ dân phố số 1C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ 39,phường Giáp Bát,quận Hoàng Mai,Hà Nội DT2 ĐẶNG HOÀNG LONG HOÀNG THỊ LAN ANH 0911620015
175 ĐÀO MINH THU Nữ 12/7/2008 Kinh 44 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 44 ngõ Tô Hoàng,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐÀO VIỆT HÙNG PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO 0981603940
176 NGUYỄN THU TRANG Nữ 7/5/2008 Kinh Số 3 Ngõ Đỗ Thuận, Tổ dân phố số 7D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 3 Ngõ Đỗ Thuận, Tổ dân phố số 7D, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN ĐĂNG THIỆN TÔ THỊ THƠM 0369453244
177 ĐỖ THU TRANG Nữ 6/4/2008 Kinh 7/2 ngõ Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 7/2 ngõ Đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐỖ HẢI HÀ ĐINH THỊ KIM DUNG 0896612266
178 NGUYỄN CAO TRÍ Nam 22/11/2008 Kinh 109 Trần Đại Nghĩa – Bách Khoa – HBT – HN,Tổ dân phố số 12C,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 109 Trần Đại Nghĩa – Bách Khoa – HBT – HN,Tổ dân phố số 12C,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN CAO KỲ HÀ THỊ LỆ HIỀN 0988594794
179 NGUYỄN UYÊN TRÚC Nữ 7/12/2008 Kinh số 14a ngõ Ao Dài,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 46 ngõ Ao Dài,Tổ dân phố số 7B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VĂN CẦU TRƯƠNG THANH MAI 0334108515
180 LÊ NGỌC TÚ Nữ 19/9/2008 Kinh Phòng 11 – F5 – Bách Khoa, Hà Nội.,Tổ dân phố số 12B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Phòng 11 – F5 – Bách Khoa, Hà Nội.,Tổ dân phố số 12B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 LÊ TRẦN PHƯƠNG ĐINH THU HIỀN 0834686970
181 ĐẶNG MINH TUẤN Nam 28/8/2008 Kinh P515-E4 Bách Khoa- Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 2C,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội P515-E4 Bách Khoa- Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 2C,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐẶNG ANH SƠN NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 0916392646
182 TRỊNH MINH TUẤN Nam 12/8/2008 Kinh Số 78/55 ngõ chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số 78/55 ngõ chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 5C,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 TRỊNH MINH TÂM NGUYỄN VIỆT NGA 0904922071
183 MAI KHÁNH TÙNG Nam 21/11/2008 Kinh 20 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 20 ngõ Chùa Liên Phái,Tổ dân phố số 2D,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 MAI VĂN PHÚ LÊ LAN PHƯƠNG 0902247672
184 ĐẶNG LÊ TRANG UYÊN Nữ 8/8/2008 Kinh 1bX2, Tập Thể Trường Đại Học Xây Dựng, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,Tổ dân phố số 1B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 1bX2, tập thể trường Đại học Xây dựng, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,Tổ dân phố số 1B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG LÊ THỊ THU TRANG 0983121206
185 PHẠM BẢO UYÊN Nữ 14/2/2008 Kinh 108 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 108 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM CÔNG LONG MAI THANH HUYỀN 0352363716
186 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Nữ 13/4/2008 Kinh Số nhà 34 ngõ 30Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Số nhà 34 ngõ 30Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,Tổ dân phố số 13A,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN HỒNG KHỞI VŨ THỊ PHƯƠNG 0902190602
187 NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN Nữ 16/3/2008 Kinh 134 – phố Lê Thanh Nghị – Quân Hai Bà Trưng,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 134 – phố Lê Thanh Nghị – Quân Hai Bà Trưng,Tổ dân phố số 11B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN MINH SƠN TRẦN THỊ VÂN ANH 0837665088
188 VŨ MAI VÂN Nữ 22/3/2008 Kinh 137 ngô Gia tự,phường 2,quận 10,TP. Hồ Chí Minh Phòng 1003, chung cư 8C Đại Cồ Việt,Tổ dân phố số 14B,phường Bách Khoa,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 VŨ TUẤN VŨ MAI THJ MINH HUỆ 0908559361
189 NGUYỄN BẰNG VI Nữ 19/1/2008 Kinh số 26 ngõ 220 Bạch Mai, Tổ dân phố số 4A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội số 26 ngõ 220 Bạch Mai, Tổ dân phố số 4A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 NGUYỄN ĐỨC DU PHẠM NGỌC BÍCH 0818168186
190 PHẠM QUANG VINH Nam 22/12/2008 Kinh Tổ dân phố số 2B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 3 ngõ 46 đê Tô Hoàng,Tổ dân phố số 2B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM TUẤN ANH ĐÀO NHƯ HẢI 0977108988
191 NGUYỄN ANH VŨ Nam 16/3/2008 Kinh 57 ngõ Đỗ Thuận,Tổ dân phố số 6E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 57 ngõ Đỗ Thuận,Tổ dân phố số 6E,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN VIỆT ANH LÊ THỊ BIÊN 0906551196
192 TRẦN DIỆU VY Nữ 30/6/2008 Kinh Bạch Mai, Tổ dân phố số 4B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Bạch Mai, Tổ dân phố số 4B, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT1 TRẦN QUỐC KIÊN ĐÀO THÚY HẠNH 0947055212
193 NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY Nữ 8/11/2008 Kinh Tổ dân phố số 1B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội Tổ dân phố số 1B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN CHÍ THANH LÊ THỊ NGUYỆT 0904560082
194 BÙI CHÍ VỸ Nam 25/11/2008 Kinh số 20 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 4B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội số 20 Lê Thanh Nghị,Tổ dân phố số 4B,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 BÙI MINH PHỤNG NGUYỄN THÚY NGA 0904619292
195 PHẠM THU XUÂN Nữ 7/10/2008 Kinh 38b/85 Chùa Liên,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 38b/85 Chùa Liên,Tổ dân phố số 3,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 PHẠM VĂN TUẤN TRẦN THỊ LỤA 0382645228
196 DƯƠNG NHƯ Ý Nữ 12/11/2008 Kinh Ngõ 37 nhà số 1, Tổ dân phố số 6D, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Ngõ 37 nhà số 1, Tổ dân phố số 1A, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT3 DƯƠNG THANH TUẤN ĐẶNG HẢI LÝ 0946275579
197 LÊ THỊ HẢI YẾN Nữ 17/10/2008 Kinh phường Trường Thi,thành phố Thanh Hóa,Thanh Hóa số 10 ngách 7 tổ 6A ngõ Tô Hoàng phố Bạch Mai – HBT – HN,Tổ dân phố số 6A,phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT3 LÊ VĂN CHUNG NGUYỄN THỊ THÚY 0979710172
198 NGUYỄN VỸ ĐỨC TRUNG Nam 24/5/2008 Kinh phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội phường Cầu Dền,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội DT1 NGUYỄN ĐỖ ĐiỆP NGÔ THÚY HẠNH 0988111573
199 TRẦN NGỌC DUY Nam 17/1/2008 Kinh Số 16 Ngõ 479 La Thành, Tổ dân phố 19, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Nhà 3 Day C14b Khu Chăn Nuôi, Tổ dân phố số 12B, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DT3 TRẦN NGỌC AN PHẠM THU HÀ 0387424759
                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                (đã ký)
                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thuận

Bài Viết Liên Quan