THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày đăng: 30/05/2019
       UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: …… /TB-THCS TH
                                                                                                         Quận Hai Bà Trưng,  ngày  23 tháng  5 năm 2019
 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 6  – Năm học 2019-2020

                Căn cứ  Công văn  số  412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học  2019- 2020;
                Thực hiện Kế hoạch số 120/KH – UBND ngày 10/5/2019 của UBND  quận Hai Bà Trưng về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
                  Căn cứ nhiệm vụ phát triển giáo dục, ban tuyển sinh trường THCS Tô Hoàng xin thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019- 2020  như  sau:
1/ Phương thức tuyển sinh:  Tuyển sinh trực tuyến và Tuyển sinh trực tiếp
2/ Đối tượng:
 2.1. Độ tuổi sinh từ 01/01/2008 đến 31/12/2008.  Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
 2.2. Học sinh có hộ khẩu tại phường Cầu Dền và Bách Khoa. (phường Bách Khoa tuyển sinh đối với các tổ: 1A, B; 2A,B,C; 10A,B;11A,B; 12 A,B,C; 13A,B; , 14A, B). Cụ thể như sau:
 – Đối tượng 1: Có HKTT và đang sinh sống trên địa bàn Phường (KT1);
– Đối tượng 2: Có HKTT nhưng không sinh sống trên địa bàn Phường (KT3);
– Đối tượng 3: Không có HKTT nhưng đang sinh sống trên địa bàn Phường (KT2). ( Đối tượng KT 3 phải sinh sống trên địa bàn phường từ 6 tháng trở lên,  tính từ ngày về sinh sống đến ngày 01/7/2019)
  3/ Độ tuổi dự tuyển: Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008)
 – Những trường hợp đặc biệt:
+Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học;
+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.
+ HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
4/ Hồ sơ:
– Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);
– Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học  hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc SGD & ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;(02 bản)
– Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường;
–  Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
5/  Thời gian tuyển sinh
– Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019
* Nhằm giúp cho việc thuận tiện đăng nhập tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến của phụ huynh  được nhanh chóng, chính xác và rút ngắn thời gian tuyển sinh, nhà trường thành lập tổ công tác hỗ trợ phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến trong thời gian tuyển sinh trực tuyến.
Địa điểm hỗ trợ: Tại phòng Hội đồng sư phạm nhà trường
– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.
     -Tuyển bổ sung:  Sau ngày 18/7/2019, nếu nhà trường chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ có báo cáo về phòng GD &ĐT xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến hết ngày 22/7/2019.
   6/ Chỉ tiêu:
– Tổng số chỉ tiêu được giao: 310 học sinh. Trong đó có 70 học sinh học lớp Tiếng Nhật (không phân tuyến tuyển sinh).
   7/ Tuyển sinh ngoại ngữ 2- Tiếng Nhật:
–  Chỉ tiêu: 70 học sinh/ 2 lớp (không phân tuyến tuyển sinh). Bao gồm 01 lớp thuộc học sinh 2 phường Cầu Dền và Bách Khoa; 01 lớp học sinh không thuộc phường Cầu Dền và Bách Khoa.
– Tiêu chí: Học sinh đạt một trong các tiêu chí sau:
+ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện năm học 2017-2018; 2018-2019.
+ Học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi do Bộ GD &ĐT; Sở GD &DDT; phòng GD&ĐT các quận, huyện tổ chức.
+Học sinh có năng khiếu về ngoại ngữ và một số năng khiếu đặc biệt khác thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, TDTT…
+ Ưu tiên con, cháu ruột của các giáo viên công tác lâu năm có nhiều đóng góp cho nhà trường và các giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.
8/  Thời gian nộp hồ sơ gốc tại trường: 
– Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:  CMHS mang hồ sơ gốc đến  đối chiếu và nộp hồ sơ gốc tại trường đăng ký tuyển sinh ngay từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2018.
– Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Phụ huynh đến làm thủ tục xét tuyển và mang hồ sơ nộp tại trường từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.
9/ Hồ sơ tuyển sinh gồm:
+ Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);
+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.    02 bản
+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường;
+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).
* Khi đến  tuyển sinh mang theo giấy khai sinh gốc + Sổ hộ khẩu gốc để đối chiếu
   * Quý phụ huynh có thể truy cập vào trang Web của nhà trường để biết thêm chi tiết về kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường theo địa chỉ: http://adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&thcstohoang-hbt.edu.vn.
 
                                                                                                                                TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH
                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Thuận

 

Bài Viết Liên Quan